Znaki drogowe

Znaki drogowe

pokaż wszystkie
ostrzegawcze
zakazu
nakazu
informacyjne
Znak ostrzegawczy A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo
Znak ostrzegawczy A-1

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo.

Znak ostrzegawczy A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo
Znak ostrzegawczy A-2

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1.

Znak ostrzegawczy A-3 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Znak ostrzegawczy A-3

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo.

Znak ostrzegawczy A-4 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Znak ostrzegawczy A-4

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3.

Znak ostrzegawczy A-5 - skrzyżowanie dróg
Znak ostrzegawczy A-5

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne).

Znak ostrzegawczy A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Znak ostrzegawczy A-6a

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem.

Znak ostrzegawczy A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Znak ostrzegawczy A-6b

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

Znak ostrzegawczy A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Znak ostrzegawczy A-6c

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

Znak ostrzegawczy A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Znak ostrzegawczy A-6d

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.

Znak ostrzegawczy A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Znak ostrzegawczy A-6e

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.

Znak ostrzegawczy A-7 - ustąp pierwszeństwa
Znak ostrzegawczy A-7

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa.

Znak ostrzegawczy A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Znak ostrzegawczy A-8

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 "ruch okrężny".

Znak ostrzegawczy A-9 - przejazd kolejowy z zaporami
Znak ostrzegawczy A-9

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd.

Znak ostrzegawczy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór
Znak ostrzegawczy A-10

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.

Znak ostrzegawczy A-11 - nierówna droga
Znak ostrzegawczy A-11

Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na którym występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy.

Znak ostrzegawczy A-11a - próg zwalniający
Znak ostrzegawczy A-11a

Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znak ostrzegawczy A-12a - zwężenie jezdni - dwustronne
Znak ostrzegawczy A-12a

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po obu stronach jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.

Znak ostrzegawczy A-12b - zwężenie jezdni - prawostronne
Znak ostrzegawczy A-12b

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po prawej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.

Znak ostrzegawczy A-12c - zwężenie jezdni - lewostronne
Znak ostrzegawczy A-12c

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po lewej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.

Znak ostrzegawczy A-13 - ruchomy most
Znak ostrzegawczy A-13

Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy.

Znak ostrzegawczy A-14 - roboty na drodze
Znak ostrzegawczy A-14

Znak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody utrudniające ruch, takie jak maszyny, materiały.

Znak ostrzegawczy A-15 - śliska jezdnia
Znak ostrzegawczy A-15

Znak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności: -zmianą nawierzchni jezdni, -stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni jezdni.

Znak ostrzegawczy A-16 - przejście dla pieszych
Znak ostrzegawczy A-16

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.

Znak ostrzegawczy A-17 - dzieci
Znak ostrzegawczy A-17

Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Znak ostrzegawczy A-18a - zwierzęta gospodarskie
Znak ostrzegawczy A-18a

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.

Znak ostrzegawczy A-18b - zwierzęta dzikie
Znak ostrzegawczy A-18b

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt)

Znak ostrzegawczy A-19 - boczny wiatr
Znak ostrzegawczy A-19

Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren.

Znak ostrzegawczy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ostrzegawczy A-20

Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak ostrzegawczy A-21 - tramwaj
Znak ostrzegawczy A-21

Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów.

Znak ostrzegwczy A-22 - niebezpieczny zjazd
Znak ostrzegwczy A-22

Znak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%, bądź gdy zjazd jest niebezpieczny ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni.

Znak ostrzegawczy A-23 - stromy podjazd
Znak ostrzegawczy A-23

Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź gdy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni.

Znak ostrzegawczy A-24 - rowerzyści
Znak ostrzegawczy A-24

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów.

Znak ostrzegawczy A-25 - spadające odłamki skalne
Znak ostrzegawczy A-25

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających pojazdów.

Znak ostrzegawczy A-26 - lotnisko
Znak ostrzegawczy A-26

Znak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

Znak ostrzegawczy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki
Znak ostrzegawczy A-27

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 m, gdzie nie są zastosowane bariery ochronne.

Znak ostrzegawczy A-28 - sypki żwir
Znak ostrzegawczy A-28

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Znak ostrzegawczy A-29 - sygnały świetlne
Znak ostrzegawczy A-29

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak ostrzegawczy A-30 - inne niebezpieczeństwo
Znak ostrzegawczy A-30

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

Znak ostrzegawczy A-31 - niebezpieczne pobocze
Znak ostrzegawczy A-31

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne.

Znak ostrzegawczy A-32 - oszronienie jezdni
Znak ostrzegawczy A-32

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią.

Znak ostrzegawczy A-33 - zator drogowy
Znak ostrzegawczy A-33

Znak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w porę dostrzeżone przez kierującego.

Znak ostrzegawczy A-34 - wypadek drogowy
Znak ostrzegawczy A-34

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Znak zakazu B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak zakazu B-1

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak zakazu B-2 - zakaz wjazdu
Znak zakazu B-2

Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak zakazu B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak zakazu B-3

Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych.

Znak zakazu B-3a - zakaz wjazdu autobusów
Znak zakazu B-3a

Znak zakazuje ruchu autobusów.

Znak zakazu B-4 - zakaz wjazdu motocykli
Znak zakazu B-4

Znak zakazuje ruchu motocykli.

Znak zakazu B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Znak zakazu B-5

Znak zakazuje ruchu: -samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, -ciągników samochodowych, -pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, -ciągników rolniczych, -pojazdów wolnobieżnych.

Znak zakazu B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak zakazu B-6

Znak zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Znak zakazu B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Znak zakazu B-7

Znak zakazuje ruchu pojazdów z przyczepą. Nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Pod znakiem może być umieszczana tabliczka z wartością dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Stosowany przy niekorzystnych warunkach drogowych, np. spadkach podłużnych, ostrych skrętach.

Znak zakazu B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak zakazu B-8

Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy.

Znak zakazu B-9 - zakaz wjazdu rowerów
Znak zakazu B-9

Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni, jak i poboczu rowerów. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.

Znak zakazu B-10 - zakaz wjazdu motorowerów
Znak zakazu B-10

Znak zakazuje wjazdu motorowerów.

Znak zakazu B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak zakazu B-11

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

Znak zakazu B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak zakazu B-12

Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak zakazu B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak zakazu B-13

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR m.in.: 1 - materiały i przedmioty wybuchowe, 2 F - gazy palne 3 - materiały ciekłe zapalne, 4 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne

Znak zakazu B-13a - zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Znak zakazu B-13a

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak zakazu B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
Znak zakazu B-14

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR, np.: gazy trujące, gazy żrące, materiały palne, materiały trujące etc.

Znak zakazu B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
Znak zakazu B-15

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak zakazu B-16 -  zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
Znak zakazu B-16

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak zakazu B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
Znak zakazu B-17

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak zakazu B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
Znak zakazu B-18

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak zakazu B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
Znak zakazu B-19

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Znak zakazu B-20 - stop
Znak zakazu B-20

Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed: wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem. niestrzeżonym przejazdem kolejowym, przejazdem tramwajowym, w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Znak zakazu B-21 - zakaz skręcania w lewo
Znak zakazu B-21

Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony.

Znak zakazu B-22 - zakaz skręcania w prawo
Znak zakazu B-22

Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.

Znak zakazu B-23 - zakaz zawracania
Znak zakazu B-23

Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 "koniec zakazu zawracania".

Znak zakazu B-24 - koniec zakazu zawracania
Znak zakazu B-24

Znak odwołuje zakaz zawracania.

Znak zakazu B-25 - zakaz wyprzedzania
Znak zakazu B-25

Znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-27 "koniec zakazu wyprzedzania".

Znak zakazu B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak zakazu B-26

Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" kierującym: -samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, -ciągnikiem samochodowym, -pojazdem specjalnym lub do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczająca 3,5 t.

Znak zakazu B-27 - koniec zakazu wyprzedzania
Znak zakazu B-27

Znak odwołuje zakaz wyprzedzania.

Znak zakazu B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak zakazu B-28

Znak odwołuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

Znak zakazu B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak zakazu B-29

Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak zakazu B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak zakazu B-30

Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

Znak zakazu B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak zakazu B-31

Znak zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak zakazu B-32 - stój - kontrola celna
Znak zakazu B-32

Znak zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej.

Znak zakazu B-33 - ograniczenie prędkości
Znak zakazu B-33

nak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę.

Znak zakazu B-34 - koniec ograniczenia prędkości
Znak zakazu B-34

Znak odwołuje ograniczenie prędkości.

Znak zakazu B-35 - zakaz postoju
Znak zakazu B-35

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Znak zakazu B-36 - zakaz zatrzymywania się
Znak zakazu B-36

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomienia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Znak zakazu B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak zakazu B-37

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 "zakaz postoju", lecz obowiązuje tylko w dni nieparzyste.

Znak zakazu B-38 - zakaz postoju w dni parzyste
Znak zakazu B-38

Znak stosowany tak jak znak B-37, obowiązuje w dni parzyste.

Znak zakazu B-39 - strefa ograniczonego postoju
Znak zakazu B-39

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach.

Znak zakazu B-40 - koniec strefy ograniczonego postoju
Znak zakazu B-40

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak zakazu B-41 - zakaz ruchu pieszych
Znak zakazu B-41

Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak zakazu B-42 - koniec zakazów
Znak zakazu B-42

Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący: B-23 "zakaz zawracania", B-25 "zakaz wyprzedzania", B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe", B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" B-33 "ograniczenie prędkości".

Znak zakazu B-43 - strefa ograniczonej prędkości
Znak zakazu B-43

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

Znak zakazu B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości
Znak zakazu B-44

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znak nakazu C-1 - nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Znak nakazu C-1

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem.

Znak nakazu C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem
Znak nakazu C-2

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem.

Znak nakazu C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Znak nakazu C-3

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem.

Znak nakazu C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem
Znak nakazu C-4

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem.

Znak nakazu C-5 - nakaz jazdy prosto
Znak nakazu C-5

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto.

Znak nakazu C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo
Znak nakazu C-6

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w prawo.

Znak nakazu C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo
Znak nakazu C-7

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo.

Znak nakazu C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Znak nakazu C-8

Znak nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Stosowany, gdy zabroniona jest jazda prosto.

Znak nakazu C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku
Znak nakazu C-9

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek jezdni jednokierunkowej.

Znak nakazu C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku
Znak nakazu C-10

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku, lecz nie oznacza jednocześnie jezdni jednokierunkowej.

Znak nakazu C-11 - nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Znak nakazu C-11

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku.

Znak nakazu C-12 - ruch okrężny
Znak nakazu C-12

Znak nakazuje kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku (skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Znak nakazu C-13 - droga dla rowerów
Znak nakazu C-13

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.

Znak nakazu C-13a - koniec drogi dla rowerów
Znak nakazu C-13a

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak nakazu C-14 - prędkość minimalna
Znak nakazu C-14

Znak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów.

Znak nakazu C-15 - koniec prędkości minimalnej
Znak nakazu C-15

Znak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Znak nakazu C-16 - droga dla pieszych
Znak nakazu C-16

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego.

Znak nakazu C-16a - koniec drogi dla pieszych
Znak nakazu C-16a

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znak nakazu C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznym
Znak nakazu C-17

Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak nakazu C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Znak nakazu C-18

Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Znak nakazu C-19 - koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Znak nakazu C-19

Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.

Znak informacyjny D-1 - droga z pierwszeństwem
Znak informacyjny D-1

Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Znak informacyjny D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem
Znak informacyjny D-2

Oznacza odwołanie pierwszeństwa nadanego znakiem drogi D-1 droga z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierwszeństwem, skrzyżowaniem równorzędnym lub skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.

Znak informacyjny D-3 - droga jednokierunkowa
Znak informacyjny D-3

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Znak informacyjny D-4a - droga bez przejazdu
Znak informacyjny D-4a

Oznacza początek drogi, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą lub wjazd do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym samym miejscu.

Znak informacyjny D-4b - wjazd na drogę bez przejazdu
Znak informacyjny D-4b

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.

Znak informacyjny D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Znak informacyjny D-5

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak informacyjny D-6 - przejście dla pieszych
Znak informacyjny D-6

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znak informacyjny D-6a - przejazd dla rowerzystów
Znak informacyjny D-6a

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak informacyjny D-6b - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Znak informacyjny D-6b

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak informacyjny D-7 - droga ekspresowa
Znak informacyjny D-7

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.

Znak informacyjny D-8 - koniec drogi ekspresowej
Znak informacyjny D-8

Oznacza koniec drogi ekspresowej.

Znak informacyjny D-9 - autostrada
Znak informacyjny D-9

Oznacza początek lub kontynuację autostrady.

Znak informacyjny D-10 - koniec autostrady
Znak informacyjny D-10

Oznacza koniec autostrady.

Znak informacyjny D-11 - początek pasa ruchu dla autobusów
Znak informacyjny D-11

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów i trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak informacyjny D-12 - pas ruchu dla autobusów
Znak informacyjny D-12

Oznacza kontynuację pasa ruchu dla autobusów i innych pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach.

Znak informacyjny D-13 - początek pasa ruchu powolnego
Znak informacyjny D-13

Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak informacyjny D-13a - początek pasa ruchu
Znak informacyjny D-13a

Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.

Znak informacyjny D-14 - koniec pasa ruchu
Znak informacyjny D-14

Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.

Znak informacyjny D-15 - przystanek autobusowy
Znak informacyjny D-15

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak informacyjny D-16 - przystanek trolejbusowy
Znak informacyjny D-16

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak informacyjny D-17 - przystanek tramwajowy
Znak informacyjny D-17

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak informacyjny D-18 - parking
Znak informacyjny D-18

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Znak informacyjny D-18a - parking - miejsce zastrzeżone
Znak informacyjny D-18a

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

Znak informacyjny D-18b - parking zadaszony
Znak informacyjny D-18b

Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą).

Znak informacyjny D-19 - postój taksówek
Znak informacyjny D-19

Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych

Znak informacyjny D-20 - koniec postoju taksówek
Znak informacyjny D-20

Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.

Znak informacyjny D-21 - szpital
Znak informacyjny D-21

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-21a - policja
Znak informacyjny D-21a

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-22 - punkt opatrunkowy
Znak informacyjny D-22

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-23 - stacja paliwowa
Znak informacyjny D-23

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-23a - stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Znak informacyjny D-23a

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-24 - telefon
Znak informacyjny D-24

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-25 - poczta
Znak informacyjny D-25

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-26 - stacja obsługi technicznej
Znak informacyjny D-26

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-26a - wulkanizacja
Znak informacyjny D-26a

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-26b - myjnia
Znak informacyjny D-26b

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-26c - toaleta publiczna
Znak informacyjny D-26c

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-26d - natrysk
Znak informacyjny D-26d

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-27 - bufet lub kawiarnia
Znak informacyjny D-27

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-28 - restauracja
Znak informacyjny D-28

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-29 - hotel (motel)
Znak informacyjny D-29

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-30 - obozowisko (camping)
Znak informacyjny D-30

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-31 - obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych
Znak informacyjny D-31

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-32 - pole biwakowe
Znak informacyjny D-32

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-33 - schronisko młodzieżowe
Znak informacyjny D-33

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-34 - punkt informacji turystycznej
Znak informacyjny D-34

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak informacyjny D-34a - informacja radiowa o ruchu drogowym
Znak informacyjny D-34a

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

Znak informacyjny D-35 - przejście podziemne dla pieszych
Znak informacyjny D-35

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się pod nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.

Znak informacyjny D-35a - schody ruchome w dół
Znak informacyjny D-35a

Jest tym samym znakiem co D-35 lecz posiada ruchome schody.

Znak informacyjny D-36 - przejście nadziemne dla pieszych
Znak informacyjny D-36

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się nad nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.

Znak informacyjny D-36a - Jest tym samym znakiem co D-36 lecz posiada ruchome schody.
Znak informacyjny D-36a

Jest tym samym znakiem co D-36 lecz posiada ruchome schody.

Znak informacyjny D-37 - tunel
Znak informacyjny D-37

Oznacza wjazd do tunelu, nakazuje jeszcze włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.

Znak informacyjny D-38 - koniec tunelu
Znak informacyjny D-38

Oznacza wyjazd z tunelu.

Znak informacyjny D-39 - dopuszczalne prędkości
Znak informacyjny D-39

Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak informacyjny D-39a - opłaty drogowe
Znak informacyjny D-39a

Informuje o płatnościach drogowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak informacyjny D-40 - strefa zamieszkania
Znak informacyjny D-40

Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak informacyjny D-41 - koniec strefy zamieszkania
Znak informacyjny D-41

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Znak informacyjny D-42 - obszar zabudowany
Znak informacyjny D-42

Oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Znak informacyjny D-43 - koniec obszaru zabudowanego
Znak informacyjny D-43

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Znak informacyjny D-44 - strefa parkowania
Znak informacyjny D-44

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.

Znak informacyjny D-45 - koniec strefy parkowania
Znak informacyjny D-45

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

Znak informacyjny D-46 - droga wewnętrzna
Znak informacyjny D-46

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

Znak informacyjny D-47 - koniec drogi wewnętrznej
Znak informacyjny D-47

Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.

Znak informacyjny D-48 - zmiana pierwszeństwa
Znak informacyjny D-48

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

Znak informacyjny D-49 - pobór opłat
Znak informacyjny D-49

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.

Znak informacyjny D-50 - zatoka
Znak informacyjny D-50

Informuje o zatoce występującej w tunelu.

Znak informacyjny D-51 - automatyczna kontrola prędkości
Znak informacyjny D-51

Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Znak informacyjny D-52 - strefa ruchu
Znak informacyjny D-52

Stosuje się w celu oznakowania strefy ruchu.

Znak informacyjny D-53 - koniec strefy ruchu
Znak informacyjny D-53

Stosuje się w celu oznaczenia wyjazdu pojazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową.

KOMENTARZE

Grazyna napisał(a):

To te znaki jakie mam znać na prawo jazdy

alexandra_top napisał(a):

Świetna powtórka! Dzięki :D

Mati napisał(a):

Dziekuje ! :D

Sabina napisał(a):

Dla mnie świetna dziękuje.