Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku

W dzisiejszych czasach, kiedy samochodów jest znaczny, wypadki nie należą do rzadkości i mogą przytrafić się każdemu z nas. W niektórych przypadkach, możemy zostać osobiście zobowiązani do zwrotu wszystkich świadczeń wypłaconych poszkodowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez ubezpieczyciela. Kwoty mogą iść w dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.

Kiedy zapłacisz z własnej kieszeni?
Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń będzie dochodził zwrotu części lub całości wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody. Jest to roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody. Przykładem jest sytuacja, gdy ktoś uderzy w nasz samochód. Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, lecz będzie dochodził zwrotu pieniędzy od sprawcy wypadku.

Ponadto zakładowi ubezpieczeń i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje przywilej dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli kierujący: - wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu, albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, - wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, - nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem wypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, - zbiegł z miejsca zdarzenia.

źródło: wp.pl

KOMENTARZE

Gość napisał(a):

TO JUŻ POWINNO BYC DAWNO ZROBIONE!!!

Gość napisał(a):

...forum ok!

spin napisał(a):

no generalnie to przyda się coś, bo jest dość duży spam w komentarzach pod artykułami

Gość napisał(a):

Super pomysł! jestem za